Peruskurssi johdattelee kuluttajansuojan alkeisiin. Kurssilla oppija hahmottaa kuluttajan toimintaympäristön ja oppii tarvittavaa kuluttajansuojan käsitteistöä. Kurssi on kevyesti muokattu itseopiskeluun tarkoitetusta Ostajan askeleet peruskurssista. Suosittelemme, että perusopetuksessa opettaja ohjaa opiskelun etenemistä tällä kurssilla.
Ostopolun tehtäväpankki on suunniteltu kuluttajansuojan opetukseen erityisesti yleissivistävään koulutukseen. Ostopolku kokoaa vaiheittain kaikki yrityksen ja asiakkaan väliseen kuluttajansuojaan liittyvät velvoitteet tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren ajalta. Ostaminen on jaettu viiteen askeleeseen, joissa kaupantekoa käsitellään vaihe kerrallaan.

 Grundkursen introducerar grunderna i säljaransvar. Kursen är avsedd för studerande som börjar studera konsumentskydd ur näringsidkarens synvinkel. 

På kursen gestaltar den studerande konsumenthandelns verksamhetsmiljö och lär sig nödvändiga begrepp inom konsumentskyddet. 

  Näiden tehtävien avulla autat oppijaa hahmottamaan, miten myyjän roolissa toimitaan kuluttajansuojan säädösten mukaisesti, kun pyritään pitämään kiinni hyvistä asiakassuhteista ja keräämään tietoa uutta markkinointikierrosta varten.

Täältä löytyvä tarina sukeltaa kuluttajuuden arjen ilmiöihin. Tarina rakentuu kuudesta osasta  ja jokaiseen tarinaan on liitetty myös pohdittavaksi tarkoitettuja kysymyksiä sekä harjoitustehtäviä.

Tarinat voi hyödyntää osana opetusta esimerkiksi teemaviikkona tai aamun avauksena. 

Tarinat on kirjoitettu soveltuvaksi 4–7-luokkalaisille oppilaille.

Lukuiloa!