Kurssin avulla oppija hahmottaa kuluttajan toimintaympäristön ja oppii tarvittavaa kuluttajansuojan käsitteistöä. Sisältö sopii yhteiskuntaopin sekä kotitalouden perusopetukseen. Suosittelemme, että perusopetuksessa opettaja ohjaa opiskelun etenemistä tällä kurssilla.

 

Ostopolun tehtäväpankki on suunniteltu kuluttajansuojan opetukseen erityisesti yleissivistävään koulutukseen. Ostopolku kokoaa vaiheittain yrityksen ja asiakkaan väliseen kuluttajansuojaan liittyvät velvoitteet tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren ajalta. Ostaminen on jaettu viiteen askeleeseen, joissa kaupantekoa käsitellään vaihe kerrallaan.

 

   

Kurssilla oppija hahmottaa kuluttajakaupan toimintaympäristön ja oppii tarvittavaa kuluttajansuojan käsitteistöä. Kurssi on tarkoitettu oppijalle, joka on aloittamassa opiskeluaan kuluttajansuojasta elinkeinonharjoittajan näkökulmasta. Soveltuu yleissivistävän sekä perusopetuksen yrittäjyyskasvatuksen opetukseen.

 

 

Myyjänvastuun tehtäväpankin harjoitusten avulla opettaja voi auttaa oppijaa hahmottamaan, miten myyjän roolissa toimitaan kuluttajansuojan säädösten mukaisesti, kun pyritään pitämään kiinni hyvistä asiakassuhteista ja keräämään tietoa uutta markkinointikierrosta varten. Sisältö soveltuu yrittäjyyskasvatukseen sekä yleissivistävään opetukseen.

 

Kurssilla opiskellaan kuluttajuuden arjen ilmiöitä. Tarina rakentuu kuudesta osasta ja jokaiseen pätkään on liitetty myös pohdittavaksi tarkoitettuja kysymyksiä sekä harjoitustehtäviä. Tarinat voi hyödyntää osana opetusta esimerkiksi teemaviikkona tai aamun avauksena. Tarinat on kirjoitettu soveltuvaksi 4–7-luokkalaisille oppilaille.
Lukuiloa!