Myyjänvastuun peruskurssi soveltuu yleissivistävässä koulutuksessa yrittäjyyskasvatukseen ja johdantokurssiksi ammattitaitoa hankittaessa niin koulutuksiin kuin itseopiskeluun.


Täältä löytyvä tarina sukeltaa kuluttajuuden arjen ilmiöihin. Tarina rakentuu kuudesta osasta  ja jokaiseen tarinaan on liitetty myös pohdittavaksi tarkoitettuja kysymyksiä sekä harjoitustehtäviä.

Tarinat voi hyödyntää osana opetusta esimerkiksi teemaviikkona tai aamun avauksena. 

Tarinat on kirjoitettu soveltuvaksi 4-7 -luokkalaisille oppilaille.

Tarina julkaistaan syyskuussa 2022.

Lukuiloa!