Tällä kurssilla opiskellaan, mitä tarkoitetaan pimeillä käytännöillä ja miten ne voivat vaikuttaa kuluttajan valintoihin. Kurssi syventää perus- ja jatkokurssin askeleella ”Etsin tietoa ja kohtaan mainontaa” opittua sisältöä.

  Ostajan askeleet -jatkokurssilla syvennetään peruskurssilla opittua. Se soveltuu yleissivistävään koulutukseen ja kuluttajansuojan perustietojen ja -taitojen opiskeluun. 

Tällä kurssilla saadaan käsitystä mitä trendit ovat ja miten erilaiset trendit muodostuvat. Lisäksi opitaan miten trendit ilmenevät kuluttajien käyttäytymisessä ja miksi trendit ovat tärkeitä kulutusyhteiskunnan kehittymisen näkökulmasta.
Trendeistä opiskelu syventää ostopolun "Olen kuluttaja" -askeleen sisältöä.
Sisältö soveltuu kaikille kuluttajakäyttäytymisestä kiinnostuneille kuluttajille. Opiskelu syventää Ostajan askeleet -kurssin "Olen kuluttaja" -askeleen sisältöä ja tukee Opettajan askelmerkit kuluttajansuojan opetukseen -kurssin opiskelua. Kurssi sopii hyvin perustiedoksi opetus-, ohjaus- sekä neuvontatyössä toimiville.
KKV kampuksen materiaalit on jäsennetty mukailemaan ostopolkua, jotta oppiminen olisi helpompaa. Tällä kurssilla saat tietoa siitä, miten yhdistät mallin luontevasti omaan opetukseesi. Ostopolkumalli on opetustapa, jonka tavoitteena on kehittää oppijoille kokonaisvaltaista käsitystä kuluttajuudesta.