Jatkokurssilla syvennetään peruskurssilla opittua. Kurssilla opitaan tarkastelemaan omaa ostopolkua ja tunnistamaan ostamisen vaiheet sekä miten eri vaiheissa tulisi toimia. Kurssi soveltuu esimerkiksi yleissivistävään koulutukseen kuluttajansuojan perustietojen ja -taitojen opiskeluun. 

 

Kurssilla opitaan, mitä tarkoitetaan kuluttajan kohtaamilla pimeillä käytännöillä ja miten ne voivat vaikuttaa kuluttajan valintoihin. Kurssi soveltuu yleissivistävään koulutukseen ja syventää ostajan askeleet perus- ja jatkokurssin sisältöjä.

 

 

Kurssilla saadaan käsitys trendeistä ja siitä, miten erilaiset trendit muodostuvat. Lisäksi opitaan
miten trendit ilmenevät kuluttajien käyttäytymisessä ja miksi trendit ovat tärkeitä kulutusyhteiskunnan
kehittymisen näkökulmasta.
Kurssilla opitaan ymmärtämään asioita ja ympäristöjä, jotka ohjaavat kuluttajaa valintatilanteessa. Kurssin sisältö sopii kuluttajakäyttäytymisestä kiinnostuneille kuluttajille ja erityisesti perustiedoksi opetus-, ohjaus- sekä neuvontatyössä toimiville henkilöille.