Peruskurssi johdattelee myyjänvastuun alkeisiin. Kurssi on tarkoitettu oppijalle, joka on aloittamassa opiskeluaan kuluttajansuojasta elinkeinonharjoittajan näkökulmasta. Kurssilla oppija hahmottaa kuluttajakaupan toimintaympäristön ja oppii tarvittavaa kuluttajansuojan käsitteistöä.

 

 

 

 Jatkokurssi on tarkoitettu oppijalle, jolla on hankittuna peruskurssitason tiedot kuluttajansuojasta elinkeinonharjoittajan näkökulmasta. 

Kurssilla harjoitellaan kuluttajalainsäädännön mukaisten vastuiden noudattamista. 

 

  

Kurssilla oppija saa valmiuksia hoitaa reklamaatiotilanteet säädösten ja hyvän asiakaspalvelun mukaisesti. Kurssin aikana selviää mitä virhevastuu tarkoittaa ja miten se eroaa takuusta. Kurssi soveltuu yrityksille ja elinkeinonharjoittajille. 

 

 

 

 

Kurssilla opitaan, mitä ympäristömarkkinoinnilla tarkoitetaan ja tutustutaan ympäristöväittämiin liittyvään sääntelyyn. Kurssilla oppija saa valmiudet ympäristöväittämien asianmukaiseen käyttämiseen markkinoinnissa. Kurssi soveltuu mm. markkinoinnin asiantuntijoille, yrittäjille sekä juristeille, jotka ovat mukana suunnittelemassa ympäristömarkkinointia.

 

 

Kurssilla opitaan mitä vastuita yrityksellä on vaikuttajan kanssa tehtävässä yhteistyössä ja kuinka kaupallisesta yhteistyöstä tulee kertoa kuluttajansuojalain mukaan. Kurssi on tarkoitettu vaikuttajille, yrityksille ja elinkeinonharjoittajille.

 

Kurssilla opitaan, mitä toimiva asiakaspalvelu tarkoittaa ja mitä tulee huomioida sen järjestämisessä. Toimivan ja sujuvan asiakaspalvelun järjestäminen on sekä hyvän asiakassuhteen lähtökohta, että tärkeää yrityksen lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Kurssi soveltuu yrityksille ja elinkeinonharjoittajille.

 

 

 

Kurssi on tarkoitettu verkkokauppaa ylläpitäville sekä verkkokauppaa perustaville yrittäjille ja elinkeinonharjoittajille. Kurssi syventää myyjänvastuun perus- ja jatkokurssilla opittuja yleisiä tietoja verkkokaupasta sekä ohjeistaa tiedonantovelvollisuuden perusteisiin.

 

 

 

Kurssi on tarkoitettu työkaluksi, jonka avulla yritys voi huomioida tiedonantovelvollisuuden yleisimmissä verkkokauppaa koskevissa tilanteissa. Kurssille kootut ohjeet auttavat verkkokauppoja varmistamaan, että kaikki laissa vaaditut tilausta koskevat tiedot on annettu kuluttajalle oikea-aikaisesti.

 

 

Kurssi on tarkoitettu kaikille julkisten hankintojen parissa työskenteleville henkilöille johdosta hankintavirkamiehiin sekä sisäiseen valvontaan. Kurssi sisältää suositeltavia toimintaohjeita hankintayksiköille siitä, miten toimia, jos hankintayksikkö havaitsee kartelliin viittaavaa tarjouskäyttäytymistä.