Toimivan asiakaspalvelun järjestäminen on sekä hyvän asiakassuhteen lähtökohta että tärkeää yrityksen lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Koska elinkeinonharjoittajan on asianmukaisesti toimiakseen huolehdittava, että kuluttaja voi asiakassuhteessaan käyttää tehokkaasti lakisääteisiä oikeuksiaan, on asiakaspalvelun toimittava sujuvasti.  

Tällä kurssilla kerrotaan, mitä toimiva asiakaspalvelu tarkoittaa ja mitä tulee huomioida sen järjestämisessä.


Tämä kurssi on tarkoitettu työkaluksi verkkokaupoille. Verkkokauppasivuston toteutuksessa on otettava huomioon yrityksen tiedonantovelvollisuus. Nämä ohjeet on suunniteltu yleisimpiin tilanteisiin, joissa verkkokauppiaan pitää arvioida, mitä tietoja kuluttajalle on missäkin vaiheessa annettava.

Tälle kurssille koottujen ohjeiden tarkoituksena on

  • auttaa verkkokauppoja varmistamaan, että laissa vaaditut tilausta koskevat tiedot on annettu kuluttajalle
  • vähentää puutteellisista tiedoista aiheutuvia reklamaatioita
  • lisätä luottamusta verkkokauppoihin.

Kurssi julkaistaan syksyllä 2022.