Aiheen kuvaus

  • Askel 2: Markkinoin

    Tehtävien avulla autat oppijaa ymmärtämään, että kuluttajille kerrottavilla tiedoilla on markkinoinnissa erityistä merkitystä. Kehität valmiuksia kiinnittämään huomiota mainonnan tunnistettavuuteen ja kohderyhmien huomioimiseen markkinoinnissa. Sukellamme siis yrityksen markkinointiin, sen suunnitteluun ja toteutukseen.