Aiheen kuvaus

 •  

   Kuluttajalainsäädännön velvoitteiden toteuttaminen verkkokaupassa

   

  Tämä kurssi on tarkoitettu työkaluksi verkkokaupoille sekä verkkokauppaa perustaville yrittäjille ja elinkeinoharjoittajille. Verkkokauppasivuston toteutuksessa on otettava huomioon yrityksen tiedonantovelvollisuus. Nämä ohjeet on suunniteltu yleisimpiin tilanteisiin, joissa verkkokauppiaan pitää arvioida, mitä tietoja kuluttajalle on missäkin vaiheessa annettava.

  Vaikka verkkokauppias voi päättää verkkosivustonsa ja ostoprosessinsa toteuttamistavasta, sen on huolehdittava siitä, että ennakkotiedot esitetään laissa vaaditulla tavalla, eli selkeästi ja ymmärrettävästi. Verkkokaupan on myös pystyttävä näyttämään toteen, että tiedot on annettu kuluttajille.

   

  Kurssilta saatavien ohjeiden tarkoituksena on

  • auttaa verkkokauppoja varmistamaan, että laissa vaaditut tilausta koskevat tiedot on annettu kuluttajalle
  • vähentää puutteellisista tiedoista aiheutuvia reklamaatioita
  • lisätä luottamusta verkkokauppoihin.

   

   

  Kurssikokonaisuuden sisältö

  Verkkokaupan tiedonantovelvoitteet -kurssikokonaisuus sisältää kaksi osiota:

  📖 Verkkokaupan tiedonantovelvoitteet - osa 1: Verkkokaupan tiedonantovelvoite
  📖 Verkkokaupan tiedonantovelvoitteet - osa 2: Ku­lut­ta­jal­le an­net­ta­vat tie­dot ja nii­den esit­tä­mi­nen verk­ko­kau­pas­sa

   


  ⌚ Osion 1 kesto on noin 10−20 minuuttia. 

  ❗ Kurssin sisällöissä ja ohjeissa on huomioitu myös 1.1.2023 voimaan tulleet uudet kuluttajansuojalain vaatimukset, jotka koskevat mm. yhteystietojen antamista.

  Kurssiaineistot ja annettavat ohjeet eivät kata kaikkia mahdollisia verkkokaupan toteutustapoja ja siksi niistä ei välttämättä saa yksiselitteistä vastausta jokaiseen tapaukseen.