• So­pi­mat­to­mat me­net­te­lyt asia­kas­pal­ve­lus­sa

  • Kuluttaja-asiamies valvoo markkinointia ja menettelyjä asiakassuhteessa kuluttajansuojalain perusteella. Mikäli yrityksesi käyttää asiakassuhteessa sopimatonta menettelyä, voi kuluttaja-asiamies puuttua yrityksen toimintaan erilaisten asiakaspalvelun puutteiden osalta.

   📝 Katso alla olevasta diaesityksestä esimerkkejä sopimattomasta menettelystä asiakassuhteessa.


   Esimerkiksi alla olevat menettelyt ovat kaikissa tilanteissa sopimattomia

   ✔️ yrityksesi esittää kuluttajalle lain mukaan kuuluvia oikeuksia osana yrityksen tarjousta
   ✔️ yrityksesi antaa perättömän vaikutelman siitä, että asiakastuki on saatavilla myös muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa kulutushyödyke myydään.


   📝 Katso seuraavasta kuvasta
    mitä asioita on huo­mioitava ja var­mis­tettava et­tei yri­tyk­se­si käy­tä so­pi­mat­to­mia me­net­te­lyi­tä asia­kas­suh­tees­sa. Saat lisätietoa painamalla kuvassa näkyviä ✔️-merkkiä.  • 📝 Kertaa vielä loppuun kääntökorttien avulla opittua liittyen sopimattomiin menettelyihin asiakassuhteissa. Pohdi vastaus, käännä kortti ja katso oikea vastaus.