• 6. Markkinoiden toimi­vuuden ylläpitämi­nen hankinnoilla