• Tule oppimaan kilpailun merkityksestä julkisissa hankinnoissa sekä kartelleista, jotka voivat tuhota kilpailun

   Julkisia hankintoja tehdään vuosittain Suomessa kymmenillä miljardeilla euroilla. Näin mittavaan julkisten varojen käyttöön kohdistuu paljon odotuksia, ja julkisia hankintoja tehdessä joudutaankin usein sovittamaan yhteen monenlaisia – toisinaan ristiriitaisiakin – vaatimuksia ja intressejä. Lisäksi hankintalainsäädäntö säätelee itse hankintaprosessia yksityiskohtaisesti, ja mahdolliset menettelytapavirheet voivat viivästyttää hankinnan toteuttamista. Mikäli kuitenkin aitoa kilpailua tarjoajien kesken ei ole, vaarana on, että julkisia varoja ei käytetä tehokkaasti. Hyvinkin huolella tehty kilpailutus voi toisaalta vesittyä, jos tarjoajat ovat keskenään kartellissa, eivätkä aidosti kilpaile toistensa kanssa. 
    
   Tällä kurssilla:

    👉 Kerrotaan, miksi tarjoajien välisen kilpailun aikaansaaminen julkisissa hankinnoissa on tärkeää.

    👉 Annetaan vinkkejä suositeltavista ja vältettävistä menettelytavoista kilpailun aikaansaamiseksi.

    👉 Ymmärrät, mitä kilpailun tuhoavat kartellit ovat, miten ne toimivat ja mitkä merkit voivat kieliä kartellista. 


   Kenelle sisältö on tarkoitettu?
   Kurssi on tarkoitettu kaikille julkisten hankintojen parissa työskenteleville henkilöille johdosta hankintavirkamiehiin sekä sisäiseen valvontaan. Kurssi sisältää suositeltavia toimintaohjeita hankintayksiköille siitä, miten toimia, jos hankintayksikkö havaitsee kartelliin viittaavaa tarjouskäyttäytymistä.  

   ⌚ Kurssi rakentuu kuudesta aihekokonaisuudesta. Kokonaisuuden hahmottamiseksi on tärkeää opiskella kaikki osiot läpi. Yhden osion kesto on noin 10-20 minuuttia.

   Kurssi sisältää luettavien aineistojen lisäksi lyhyitä verkkoluentoja 💻 sekä oppimista edistäviä harjoittelutehtäviä 📝.


 • 1. Kilpailu ja kilpailuttamisen hyödyt hankinnoissa

 • 2. Mitä kartellit ovat?

 • 3. Miten tunnistaa ja ehkäistä kartelleja?

 • 4. Mitä tehdä, jos syntyy kartelliepäily?​

 • 5. Yhteis­tarjoukset ja ali­hankinnat julkisissa hankinnoissa

 • 6. Markkinoiden toimi­vuuden ylläpitämi­nen hankinnoilla