Aiheen kuvaus

 •  

   

  Tervetuloa oppimaan ja opettamaan kuluttajansuojaa!

  Tämä Ostajan askeleet -peruskurssi on KKV Osaamossa sijaitsevasta itseopiskelukurssista perusopetuksen tarpeisiin kevyesti muokattu kokonaisuus. Kurssilla oppii kuluttamiseen liittyviä käsitteitä ja saa käsitystä kuluttajana toimimisesta. Kurssi kattaa ostamisen vaiheet ennen kauppaa, kaupan aikana ja sen jälkeen.

  Kurssin askeleiden sisältöjä voi käyttää opettajan johdolla käyttämällä esimerkiksi kurssilla olevia diaesityksiä opetuskeskusteluiden pohjana oppitunnilla. 📝Harjoituksia voi tehdä itsenäisesti, pareittain tai opettajan johdolla, ne soveltuvat myös kotitehtäviksi. 

  Kurssilla autetaan hahmottamaan kuluttajakaupan vaiheet ja motivoidaan hankkimaan perustietoa siitä, miten kuluttajana kannattaa toimia eri vaiheiden aikana. Kurssin avulla kehitetään ymmärrystä kuluttajan oikeuksista ja vastuista.

  Suosittelemme, että opetuksessa edetään viiden askeleen mukaisessa järjestyksessä, siten kuluttajan etenemisen vaiheet ostopolulla säilyvät eheänä ja ymmärrettävänä.

  Kehitämme tätä kurssia lukuvuosittain. Kerro meille ideasi ja toiveesi vastaamalla viimeisellä askeleelta löytyvään palautelomakkeeseen.