• 4. Mitä sopimuksella sovitaan?

  • Sometarina4

  • Mitä sopimuksella sovitaan? - jatkotarina 4/6

   Lyydia harmittelee, kuinka ruokaa tulee nyt kotiin aivan liian suuria määriä. ”Joka viikko tilauksen saapuessa mietin, että tätä ruokaa on ihan liikaa. Ja sitä tulee liian usein. Ja mikä ikävintä, kaikki tämä ruoka maksaa. Myös se, joka päätyy roskiin. Ei minun kannattaisi tätä tilata”, hän toteaa harmistuneena.

   Helmi ja Eevert ymmärtävät, että palvelu ei ole Lyydia-mummon tarpeisiin sopiva ja pohtivat, mistä palvelun tarkemman kuvauksen saisi selville. ”Eikö tällaisten palveluiden tilauksista pitäisi tulla joku tilausvahvistus myös kuluttajan nähtäville? Etsitään se jostain ja katsotaan, mitä siellä sanotaan. Löytyisikö sun tekstareiden tai sähköpostien joukosta jotain tietoa tästä?”, pohtii Helmi.

   ”Bingo!”, nuoret huutavat kuin yhdestä suusta. Nuoret löytävät Lyydian sähköpostista tilausvahvistuksen, joka on vahvistus tehdystä sopimuksesta.  Lyydia ei ole lukenut tilausvahvistusta aikaisemmin. Tilausvahvistuksessa kerrotaan, että sopimus on sitova eikä sitä voi noin vaan muuttaa. 

   Lyydia on silminnähden harmistunut tilanteesta. Hän kuitenkin ymmärtää, että kuluttajan vastuulla on perehtyä tilauksen ehtoihin, jotka hänelle on annettu. ”Juuri tämän takia minun olisi pitänyt selvittää, mihin tämä sopimus minua velvoittaa. Sopimuksia kun on niin monenlaisia”, harmittelee Lyydia. ”Ei hätää, me selvitetään tämä”, Helmi lohduttaa.  • 💬 Pohdittavaksi

   • Missä yhteydessä olet kuullut käytettävän sanaa sopimus?  

   • Mitä tarkoittaa, kun sanotaan: kauppa on sopimus?  

   • Miten sopimus sitoo myyjää? Entä ostajaa?  

   • Miksi sopimus kannattaa tehdä aina kirjallisena?  

   • Millaisia sopimustyyppejä on esimerkiksi sitova sopimus tai määräaikainen sopimus? Mitä eroa näillä sopimuksilla on?  


   📝 Tehtävät 

   1️⃣.  Katso alla oleva nuorten tekemä video sopimuksista. Videon tarkoituksena on motivoida oppilaita pohtimaan sopimuksia sekä ostajan vastuita ja velvollisuuksia. Oppilaille tuodaan myös ilmi, että yksinkertaisimmillaan sopimus syntyy jo kaupan kassalla, kun tuote tai palvelu maksetaan. 

      

    

   2️⃣. Keskustellaan parin kanssa kirjallisen ja suullisen sopimuksen eroista. Suullinen sopimus on yhtä pätevä kuin kirjallinen, mutta riitatilanteessa sitä voi olla vaikea todentaa. Näin ollen, varsinkin isompien hankintojen kohdalla, sopimus kannattaa tehdä aina kirjallisesti.

   Selvitä videon pohjalta seuraavia kysymyksiä joko yksin tai ryhmissä:

   • Mitä tarkoitetaan kuluttajansuojalailla?
   • Kenelle kuluttajansuojalaki on tarkoitettu?
   • Mitä tarkoitetaan sitovalla sopimuksella?
   • Onko ostajan velvollisuutena ottaa selvää esimerkiksi myyjästä, tuotteesta ja maksamisesta?


  • 🔍 Lyydian, Eevertin ja Helmin täytyy vielä ratkaista ongelma. Miten tarina jatkuu? - Klikkaa ja lue lisää täältä!