• 3. Teen kauppoja

  • Myyjän ja ostajan välinen kauppa on aina sopimus, jota kumpikaan ei noin vain voi muuttaa. Myyjän tulee antaa kuluttajalle kaikki ostopäätöksen kannalta tarpeelliset tiedot. Tätä kutsutaan myyjän tiedonantovelvollisuudeksi. Se alkaa markkinoinnista, jatkuu kaupan solmimistilanteeseen ja ulottuu koko asiakassuhteen ajan.  Myyjän osaamiseen kuuluu kivijalkakaupan ja verkkokaupan sekä puhelin- ja kotimyynnin erityispiirteiden sekä kaupankäyntiin liittyvien sopimusten ja yleisimpien maksutapojen tuntemus.

   📝Alla oleva diaesityksessä tutustut kaupanteon periaatteisiin myyjänvastuun näkökulmasta. Näet edistymisesi ja pääset siirtymään eteenpäin dian alareunassa olevan sinisen palkin avulla.


  • Kaupanteossa tarvittavat taidot

   Myyjän tulee tuntea eri sopimustyypit ja tietää, mihin kumpikin osapuoli sitoutuu, kun sopimus tehdään. Sopimuksia voidaan tehdä kertasopimuksena, määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana. Kun myyjänä pyydät kuluttajaa tekemään kaupan, millaista sopimusta tarjoat ja mitä sopimuksella sovitaan? 

   📝Tutustu erilaisiin sopimustyyppeihin. Paina ✅-merkkejä alla olevassa kuvassa saadaksesi lisätietoa.


  • 📝Sopimustyyppien eroavaisuudet vaikuttavat siihen, mihin osapuolet kaupassa sitoutuvat. Täytä alla oleva raahaustehtävä ja lisää osaamistasi eri sopimustyypeistä.


  • Maksaa voi monella tavalla − Myyjän tulee osata erilaiset maksutavat ja maksuvälineet

   Monipuoliset ja turvalliset maksutavat on yritykselle kilpailuetu. Maksaminen voi liittyä esimerkiksi myymälässä, verkkokaupassa tai puhelinmyynnissä tapahtuvaan kauppaan. Maksaminen ja laskuttaminen ovat keskeinen osa kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välistä kauppasopimusta. 

   📝 Tutustu eri maksutapoihin seuraavien kääntökorttien avulla.