• 2. Markkinoin

  • Markkinoinnin taustalla ovat yrityksen liiketoiminnalliset tavoitteet. Markkinointia ovat toimet, joilla yritys pyrkii edistämään tuotteidensa tai palveluidensa myyntiä toisille yrityksille, yhteisöille tai kuluttajille. Markkinointia on myös brändin tunnettuuden kasvattaminen. Markkinointi on tärkeää yrityksen kasvun ja kehityksen näkökulmasta ja oikein toteutettuna se on yrityksen tärkeimpiä kilpailuetuja. 

   📝Alla oleva diaesitys perehdyttää sinua markkinointia koskevan säätelyn periaatteisiin ja ohjaa sinua toteuttamaan markkinointia ammattitaitoisesti. Näet edistymisesi ja pääset siirtymään eteenpäin dian alareunassa olevan sinisen palkin avulla.


  • Miten kuluttajan valintoihin vaikutetaan? 

   Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tunteet ja ajattelun vinoumat, joita hyödynnetään markkinoinnin menetelmissä. 

   Kognitiivisen vinouman käsitteellä viitataan ihmisillä esiintyvään taipumukseen hahmottaa ja painottaa havaintojaan, tulkintojaan ja informaatiota tavalla, joka voi johtaa irrationaaliseen toimintaan.

   Vinoumat harhauttavat kuluttajan päätöksentekoa ja ne vaikuttavat esimerkiksi talouden hallintaan. Kyse on kuluttajan rajoitetusta rationaalisuudesta, minkä vuoksi mainostajan on tarpeen pohtia, miten tietoa kuluttajan käyttäytymisestä käytetään vastuullisesti.

   📝 Tutustu kognitiivisiin vinoumiin seuraavien kääntökorttien avulla.


  • Tunnetko mainontaa valvovat ja ohjaavat tahot?

   Markkinoinnin lain ja hyvän tavan mukaisuutta valvotaan. Markkinoinnin toteuttamista ohjataan eri tahojen päätöksillä ja ratkaisuilla. Perehtymällä toimijoiden tarjoamaan tietoon varmistat, että yrityksesi markkinointi noudattaa säännöksiä ja on hyvän tavan mukaista.  

   📝 Tutustu seuraavaksi markkinointia ohjaaviin ja valvoviin tahoihin ja niiden tehtäviin.


  • 📝Seuraavaksi kerrataan vielä markkinoinnin peruskäsitteitä. Miksi käsitteen tunteminen on tärkeää myyjälle vastuun ymmärtämiseksi? Pohdi ristikkoa tehdessäsi kutakin etsittävää käsitettä niin myyjän kuin ostajan näkökulmasta.