• 1. Toimin yrityksessä

  • Markkinoilla tarvitaan myytäviä tuotteita ja palveluita. Ilman yrityksiä, jotka suunnittelevat, markkinoivat, myyvät ja huolehtivat asiakassuhteistaan ei kuluttajilla ole ostettavaa. Kuluttajakaupassa myydään tuotteita tai palveluita tai niiden yhdistelmiä perinteisessä kivijalkakaupassa tai verkossa. Kauppaa voi kuluttajien kanssa käydä myös puhelin- ja kotimyyntinä. 

   Digitaalisuus on muuttanut kuluttajakaupan toimintaympäristöä viime vuosina. Verkossa kuluttaja voi ostaa tietystä verkkokaupasta tai alustalta, jossa on useita eri myyjiä. Erityisesti digitaalisissa kauppapaikoissa yrityksen on tärkeää olla tietoinen sopimussuhteistaan ja vastuistaan.  

   Kuluttajakaupan toimintaympäristö on viime vuosina muuttunut ratkaisevasti digitaalisuuden myötä. Verkossa kuluttaja voi ostaa joko tietystä verkkokaupasta tai alustalta, jossa on useita eri myyjiä. Erityisesti digitaalisissa kauppapaikossa yrityksen on tärkeää olla tietoinen sopimussuhteistaan ja vastuistaan.   

   📝Alla olevassa diaesityksessä kerrotaan myyjänvastuun peruskäsitteistä. Pohdi, milloin toimit myyjänä kuluttajakaupassa ja mitä vastuita sinulle kuuluu? Näet edistymisesi ja pääset siirtymään eteenpäin dian alareunassa olevan sinisen palkin avulla.


  • Myyjän toimintaympäristö

   Alla oleva kuva kokoaa myyjän toimintaympäristöön liittyviä toimintoja ja tekoja, jotka liittyvät myyjänvastuuseen. Eri vaiheet vaikuttavat toisiinsa ja siksi myyjän on hyvä hallita myyjänvastuupolun eri osa-alueet.

   📝Tutustu kuvan rakennuksen eri kerroksiin ja niiden toimintoihin painamalla ℹ️-symbolia. Mistä osa-alueista myyjänvastuu rakentuu?

   Liiketoimintakuvio tuotettu yhteistyössä Laurean YAMK oikeusmuotoilun opiskelijoiden kanssa.
  • Eri myyntipaikat tutuiksi

   📝Seuraavassa harjoituksessa tutustutaan eri ostopaikkoihin ja tarkastellaan niitä myyjänvastuun näkökulmasta. Voit myydä kuluttajalle tuotteita, palveluita tai niiden yhdistelmiä perinteisessä kivijalkakaupassa, puhelinmyynnissä, kotimyyntinä tai verkossa. Käännä kortit ja harjoittele, mitä eroa on eri myyntipaikoilla?