Aiheen kuvaus

 •  

  Tervetuloa oppimaan myyjänvastuuta!

   

  Tämä Myyjänvastuun peruskurssi on KKV Valmentamossa sijaitsevasta itseopiskelukurssista yrittäjyyskasvatukseen muokattu kokonaisuus. Sen avulla voi opiskella ja opettaa kuluttajansuojan perusteita ja auttaa oppijaa hahmottamaan myyjänvastuun peruskäsitteet.

  Kurssin askeleiden sisältöjä voi käyttää opettajan johdolla käyttämällä esimerkiksi kurssilla olevia diaesityksiä opetuskeskusteluiden pohjana oppitunnilla. 📝Harjoituksia voi tehdä itsenäisesti, pareittain tai opettajan johdolla, ne soveltuvat myös kotitehtäviksi. Niitä voi käyttää myös avuksi esimerkiksi yrittäjyyttä käsittelevissä projekteissa.

  Kurssin sisältö kattaa myynnin vaiheet ennen kauppaa, kaupan aikana ja kaupan jälkeen. Kurssilla tutustutaan myyjän toimintaympäristön eri toimijoihin rooleineen ja vastuineen.

  Kurssi rakentuu viidestä askeleesta, jotka kuvaavat myyntiprosessin kokonaisuudessaan. Harjoituksia tekemällä oppii kuluttajakaupan eri vaiheet ja sen, miten niissä kannattaa toimia. Aineiston avulla oppilaat saavat käsitystä siitä, mitä kaupanteko on, kun toimitaan kuluttajansuoja lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti.