• 3. Mai­non­nan mer­kit­semi­nen


  • Kuluttajansuojalain mukaan markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan. Sääntö on sama riippumatta siitä, missä mediassa tai millä tavoin markkinointi on toteutettu.

   Joissain tilanteissa yrityksen virallista nimeä ei käytetä kuluttajamarkkinoinnissa, vaan kuluttajat tuntevat yrityksen paremmin muulla kaupallisella nimellä, kuten tuotemerkistä. Tällöin yrityksen virallisen nimen sijaan julkaisussa voidaan käyttää kaupallista nimeä, josta on tunnistettavissa, kenen lukuun markkinoidaan.

   ❗ Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin pää­sään­tö on, että heti jul­kai­sun alus­sa on sel­keäs­ti ker­rot­ta­va

   1.että kyseessä on mainos
   2. mainostava yritys tai muu tunnistettava kaupallinen nimi, esim. tuotemerkki

   ✔️ Jos julkaisu sisältää usean yrityksen tuotteiden markkinointia, kaikkien mainostavien yritysten nimi tai muu tunnistettava kaupallinen nimi on kerrottava selkeästi heti julkaisun alussa.

   ✔️ Jos yritys ja vaikuttaja ovat sopineet, että yhteistyö kattaa useamman julkaisun, merkinnät on tehtävä jokaiseen julkaisuun, eikä vain ensimmäiseen.


   Kuluttaja-asiamies suosittelee, että merkitsemisessä käytetään ilmaisua ”mainos”. Vaihtoehtoisena merkitsemistapana voi käyttää myös esimerkiksi ilmaisua ”kaupallinen yhteistyö”. Näin ollen merkintä voi olla esimerkiksi muodossa:

   • Mainos [Yrityksen] kanssa TAI Mainos [Tuotemerkin] kanssa Esim. Mainos Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa
   • Sisältää [Yrityksen] mainoksen TAI Sisältää [Tuotemerkin] mainoksen
   • Sisältää [Yrityksen, Yrityksen, …] mainoksia TAI Sisältää [Tuotemerkin, Tuotemerkin, …] mainoksia
   • Kaupallinen yhteistyö [Yrityksen] kanssa TAI Kaupallinen yhteistyö [Tuotemerkin] kanssa Esim. Kaupallinen yhteistyö Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa
   • Kaupallinen yhteistyö: [Yritys] TAI Kaupallinen yhteistyö: [Tuotemerkki]
   • Kaupallinen yhteistyö: [Yritys, Yritys, …] TAI Kaupallinen yhteistyö: [Tuotemerkki, Tuotemerkki, …]

  • 3.1 Ilman yhteistyösopimusta saadut tuotteet

   Aina varsinaisesta yhteistyöstä ei ole sovittu, mutta joskus yritys voi lähettää pyytämättä vaikuttajalle tuotteitaan tai kutsuja erilaisiin tilaisuuksiin, jotta niitä esiteltäisiin vaikuttajan kanavissa. Tällöinkin yrityksen tavoitteena on yleensä saada tuotteensa tai palvelunsa esille markkinointitarkoituksessa.

   ❗ Vaikuttajan on kerrottava selkeästi siitä, jos vaikuttajan sisällössä esiintyvä tuote on saatu yritykseltä pyytämättä, vaikka nimenomaista yhteistyösopimusta ei olisi. Kuluttaja-asiamies suosittelee, että vaikuttaja kertoo asiasta tällöin heti julkaisun alussa, esimerkiksi ilmaisulla ”saatu ilmaistuote”.

   Riittävää on, että saadusta tuotteesta kerrotaan, kun

   ✔️ tuote esiintyy kanavassa ensimmäistä kertaa tai
   ✔️ tuote liittyy julkaisuun olennaisesti (esim. tuotetta käsitellään julkaisussa nimenomaisesti)

   Epämääräisiä ilmauksia, kuten ”osa tuotteista saatu [Instagramin tms.] kautta” tai ”postilaatikkoon kolahti tuote X”, ei voi käyttää, koska niiden perusteella ei voi tietää, mitkä tuotteet on saatu vastikkeetta yrityksiltä.
   📝 Miten vaikuttajan tulisi toimia alla olevassa tilanteessa? Käännä kortti ja katso oikea vastaus.


   .

  • 3.2 mainoslinkit

   Kaupallinen yhteistyö on tuotava selvästi esille markkinoinnissa, jossa yritys maksaa vaikuttajalle esimerkiksi linkin jakamisesta, jaetun linkin klikkauksista tai linkin klikkauksen jälkeen tehdyistä ostoksista (mainoslinkit).
   Jos julkaisu sisältää mainoslinkkejä eli affiliate-linkkejä, julkaisun alkuun on kirjoitettava selkeästi esimerkiksi ”sisältää mainoslinkkejä, mainoslinkit merkitty *-merkillä”.

   *-merkki on sijoitettava mainoslinkkien eteen. Muutakin selkeää graafista merkkiä kuin *-merkkiä voidaan käyttää, kunhan merkki on erottuva ja ymmärrettävä, ja vaikuttaja käyttää aina samaa graafista merkkiä.

   📝 Miten yrityksen tulisi toimia alla olevassa tilanteessa? Käännä kortti ja katso oikea vastaus.  • Esimerkkejä

   Alla on ohjeita mainonnan merkitsemiseen yleisimmillä sosiaalisen median alustoilla. Näiden ohjeiden on tarkoitus toimia esimerkkeinä video-, kuva-, audio- ja tekstipohjaisista alustoista. Samat periaatteet ja säännöt koskevat kaikkia sosiaalisen median kanavia ja palveluita.

   Merkintätapojen pitää olla yhtä selkeitä kuluttajan laitteen koosta riippumatta. Julkaisun on siis oltava vaivatta tunnistettavissa markkinoinniksi riippumatta siitä, katseleeko tai kuunteleeko kuluttaja sisältöä tietokoneen desktop-näytöltä vai mobiililaitteelta.


   1. Ins­ta­gram ja Instagram story

   ✔️ Käytä palvelun omaa merkintätyökalua (”Maksettu kumppanuus käyttäjän XX kanssa”), jos sen käyttö on mahdollista. 

   ✔️
   Kirjoita lisäksi heti tekstikentän alkuun Mainos tai ”Kaupallisessa yhteistyössä” sekä se, minkä yrityksen markkinoinnista on kyse (esimerkiksi ”Mainos [Yrityksen] kanssa”).
   📝Alla olevan kuvan ✔️- merkkejä klikkaamalla näet lisätietoja mainonnan merkitsemiseen liittyen.


   Joissain tilanteissa yrityksen virallista nimeä ei käytetä kuluttajamarkkinoinnissa, vaan kuluttajat tuntevat yrityksen paremmin muulla kaupallisella nimellä, kuten tuotemerkistä. Tällöin yrityksen virallisen nimen sijaan julkaisussa voidaan käyttää kaupallista nimeä, josta on tunnistettavissa, kenen lukuun markkinoidaan. Jos yhteistyösopimus kattaa useita julkaisuja, jokainen julkaisu on merkittävä erikseen, eikä vain ensimmäistä julkaisua.

   Tee merkintä kielellä, jolla sisältökin on tuotettu (ei esimerkiksi englanniksi, jos sisältö on suomeksi).
   ❗ Riittävää ei ole se, että kaupallisesta yhteistyöstä kerrotaan vain tekstikenttään lisätyissä hashtageissa tai esimerkiksi muodossa ”Kiitos yritys XX tästä tuotteesta / mahdollisuudesta”.
   Kerro myös, jos olet saanut sisällössäsi esiintyvän tuotteen tai palvelun yritykseltä pyytämättä tai muutoin ilman, että sinun ja yrityksen välillä on nimenomaista yhteistyösopimusta. Myös tämä tieto on sijoitettava heti tekstikentän alkuun (esim. ”Tämä ilmaistuote on saatu Instagramin kautta”).

  • 2. Podcast
   📝 Klikkaa kuvaa ja kuuntele sekä lue, miten mainos tulee merkitä podcastiin.


   ✔️Kerro myös, jos olet saanut sisällössäsi esiintyvän tuotteen tai palvelun yritykseltä pyytämättä tai muutoin ilman, että sinun ja yrityksen välillä on nimenomaista yhteistyösopimusta. Myös tämä tieto on sijoitettava heti podcastin alkuun (esim. ”Tuote on saatu podcastin kautta”).

   💡 Jos käytät podcasteissa samankaltaisia mainoskatkoja kuin käytetään kaupallisilla radioasemilla, kirjoita tällöin podcastin kuvauskentän alkuun ”sisältää mainontaa” ja erota mainoskatko podcastin muusta sisällöstä selkeällä, erottuvalla ja ymmärrettävällä katkotunnisteella, jolla kuuntelija erottaa mainokset muusta sisällöstä. Käytä katkotunnistetta, jotta kuulijat tunnistavat sen.

   3. YouTube

   Myös YouTube-videoihin pätevät samat yllä kerrotut vaikuttajamarkkinoinnin pääsäännöt. 

   📝 Alla kuvakarusellissa tarkempia ohjeita mainonnan merkitsemiseen.   4. Blo­gi
   Blogi
   ❗ Kerro heti julkaisun alussa kaupallisesta yhteistyöstä sekä siitä, mistä yrityksestä tai yrityksistä on kyse (esim.”Mainos [Yrityksen] kanssa” tai ”Kaupallisessa yhteistyössä [Yrityksen] kanssa”).

   Tekstin on oltava riittävän suurikokoista ja sijoitettu siten, että lukija erottaa sen sivun muusta sisällöstä helposti (esim. väri, sijoittelu). Jos kaupallinen yhteistyö kattaa useamman kuin yhden julkaisun, jokainen julkaisu on merkittävä samalla tavalla, eikä vain ensimmäistä julkaisua. Halutessasi voit tämän merkintätavan lisäksi tehdä merkinnän myös blogijulkaisun otsikkoon (esim. ”MAINOS [Blogin otsikko]”).

   💡 Jos blogiteksti sisältää mainoslinkkejä, kirjoita julkaisun alkuun selkeästi esim. ”sisältää mainoslinkkejä, mainoslinkit merkitty *-merkillä”. Laita *-merkki kyseisten linkkien eteen. Voit käyttää muutakin selkeää graafista merkkiä kuin *-merkkiä, kunhan se on erottuva ja ymmärrettävä, ja käytät aina samaa graafista merkkiä.

   Kerro myös, jos olet saanut blogissa esitellyn tuotteen yritykseltä pyytämättä tai muutoin ilman, että sinun ja yrityksen välillä on nimenomaista yhteistyösopimusta. Myös tämä tieto on sijoitettava heti julkaisun alkuun (esim.” tämä ilmaistuote on saatu lahjaksi/ilmaiseksi/arvioitavaksi/lainaan blogin kautta”).


  • Siirry eteenpäin kurssilla tästä!