• 2. Kenellä on vastuu kaupallisen yhteis­työn merkitse­misestä?