• 1. Markkinoin­nin tunnis­tettavuus


  • Vaikuttajamarkkinoinnilla tarkoitetaan yritysten ja vaikuttajien välistä kaupallista yhteistyötä, jonka tavoitteena on yrityksen tuotteiden myynnin edistäminen tai brändin tunnettuuden kasvattaminen. Kaupallinen yhteistyö voi syntyä esimerkiksi siten, että yritys ja vaikuttaja tekevät sopimuksen yrityksen tuotteita koskevasta sisällöntuotannosta.

   Vaikuttajamarkkinoinnin lopputuote voi olla esimerkiksi vaikuttajan julkaisema yritystä tai sen tuotteita käsittelevä video-, audio- tai kuvajulkaisu tai blogikirjoitus. Myös ns. brändilähettiläänä toimimista koskevat samat mainonnan tunnistettavuuden säännöt kuin muutakin vaikuttajamarkkinointia.

   Vaikuttajan yritykseltä saama vastike markkinoinnista voi olla rahaa tai rahanarvoinen etu, kuten vaate, lahjakortti tai matka. Vaikka saatu vastike ei olisikaan rahaa, kyse on silti markkinoinnista.

   Kuluttajalla on oikeus tietää, milloin häneen yritetään vaikuttaa kaupallisesti ja mainonnan tunnistettavuutta säädellään kuluttajansuojalaissa. 

   📝 Tiesitkö, että mainoksen on oltava vaivatta tunnistettavissa mainokseksi esitystavasta ja mainosvälineestä riippumatta? Tämä vaatimus koskee myös vaikuttajamarkkinointia sen toteuttamistavasta riippumatta. 

   ravintola1

  • 📝 Huomaathan, että kuluttaja ei välttämättä tunnista edellä esitettyä julkaisua mainokseksi. Katso alta esimerkit siitä, kuinka julkaisun kaupallisuudesta tulee kertoa kuluttajalle.
   Esimerkki 1.
   Mikäli vaikuttaja ja ravintola ovat sopineet kaupallisesta yhteistyöstä, julkaisun tulee olla tunnistettavissa mainokseksi. Kuluttaja-asiamies suosittelee, että julkaisu merkitään sanalla mainos.

   ravintola 2

   Esimerkki 2.

   Mikäli vaikuttaja ja ravintola eivät ole sopineet yhteistyöstä, vaan ravintola on lähettänyt pyytämättä vaikuttajalle kutsun illalliselle, vaikuttajan on kerrottava, että palvelu on saatu ravintolalta.

   Ravintola3
   ❗ Julkaisujen merkitsemiseen syvennytään kurssin seuraavissa osioissa tarkemmin.

  • Siirry eteenpäin kurssilla tästä!