• 6. Maksaminen ja luotot

  • Maksutavat

   Verkkokaupan on ilmoitettava maksutapoja ja maksamista koskevat tiedot viimeistään tilausmenettelyn käynnistyessä. Tilausmenettely käynnistyy esimerkiksi silloin, kun kuluttaja syöttää sivustolle henkilötietojaan tai muita tilauksen tekemiseksi tarvittavia tietoja.

   Ei siis riitä, että tiedot maksutavoista ja niiden kustannuksista näkyvät tilauspolulla vain maksutapavalinnan yhteydessä tai muualla tilausmenettelyn käynnistymisen jälkeisessä kohdassa. Kuluttajaa ei pidä päästää etenemään tilausprosessin käynnistymistä pidemmälle ennen kuin hän saa tiedot maksutavoista ja niiden kustannuksista.


   Hyväksytyt maksutavat

   Verkkokaupan on tarjottava aina vähintään yksi yleisesti käytössä oleva lisämaksuton maksutapa. Asiakkaalla pitää olla mahdollisuus maksaa ostoksensa ilman maksutavan aiheuttamia lisäkuluja. Lisämaksua ei kuitenkaan saa lainkaan periä

   ✔️ kuluttajien yleisimpien maksukorttien, kuten esimerkiksi Visa- ja MasterCard-korttien käytöstä

   ✔️ kun kuluttaja maksaa ostoksensa SEPA-tilisiirtona tai -suoraveloituksella.

   Ilmoita selkeästi kaikki hyväksytyt maksutavat ja niiden käytöstä aiheutuvat lisäkustannukset. Uusista maksutavoista on annettava enemmän tietoa kuin pitkään käytössä olleista vaihtoehdoista.

   📝 Katso alla olevista ✔️-merkeistä mitä tietoja laskuun liittyen tulee antaa kuluttajalle.
  • Ennen luottosopimuksen tekemistä annettavat tiedot

   Jos verkkokaupassasi tarjotaan verkko-ostoksen rahoittamiseksi luottoa, huolehdi lisäksi siitä, että kuluttajalle annetaan ennen luottosopimuksen tekemistä seuraavat tiedot.

   ✔️ kuluttajansuojalain 6 a luvun 6–9 §:ssä tarkoitetut tiedot elinkeinonharjoittajasta, tarjottavasta rahoituspalvelusta, etäsopimuksesta ja oikeussuojakeinoista.

   ✔️ kuluttajansuojalain 7 luvun 9 §:n mukaiset vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. Tiedot on annettava selkeästi ja ymmärrettävästi käytettyyn etäviestimeen sopivalla tavalla eli niiden on oltava rahoitustarjousprosessissa luontevasti esillä.

   ❗ Velvollisuus toimittaa ennakkotiedot ja sopimusehdot koskee sekä luotonantajia että sivutoimisia luotonvälittäjiä. Sivutoimisilla luotonvälittäjillä ei sen sijaan ole lakisääteistä velvollisuutta toimittaa vakiomuotoisia eurooppalaisia kuluttajaluottotietoja kuluttajalle. 
   Tulostettavissa ja tallennettavissa on oltava niin vakioehdot kuin yksilöllisesti sovitut ehdot.

  • Luoton mainostaminen

   Jos kuluttaja voi osana verkkokaupan ostoprosessia tehdä luottosopimuksen, verkkokauppasi toimii kyseisen luottotuotteen sivutoimisena luotonvälittäjänä ja vastaat yhdessä luotonantajan kanssa sivustollasi tapahtuvasta kuluttajaluoton markkinoinnista.

   ❗ Luotonvälittäjän roolissa verkkokaupalta vaaditaan erityistä tarkkuutta. Luotonvälittämiseen liittyy useita pakottavan lainsäädännön asettamia velvollisuuksia, joista verkkokaupat ovat vastuussa.

   💡 Jos mainostat tuotteen maksamiseksi luottoa ja mainonnasta ilmenee luottosopimuksen ehtoja koskeva tieto, luoton tiedot on ilmoitettava kuluttajansuojalain mukaisesti. Kaikki luottoa koskevat tiedot on löydyttävä helposti yhdestä paikasta.

   💡 Jos ainoastaan tarjoat mahdollisuutta saada kuluttajaluottoa mainitsematta sopimuksen ehtoja, sinun ei tarvitse samassa yhteydessä kertoa luoton ehtoja. Esimerkiksi kun kerrot markkinoinnissa maksuvälineeksi kelpaavasta luottokortista tai osamaksumahdollisuudesta.

   Jos mainostat luottoa ja kerrot luottosopimuksen ehdoista, sinun ilmoitettava

   ✔️ luoton todellinen vuosikorko
   ✔️ luoton korko ja muut luottokustannukset;
   ✔️ luoton määrä tai luottoraja;
   ✔️ luottosopimuksen kesto;
   ✔️ hyödykkeen käteishinta ja mahdollinen käsiraha, jos kyse on tietyn hyödykkeen oston
   ✔️ rahoittamiseksi mainostetusta luotosta;
   ✔️ luoton ja luottokustannusten yhteismäärä ja maksuerien määrä.
   ✔️onko kyseessä kertaluotto vai jatkuva luotto.

   Luotoista annettavat tiedot on mainonnassa selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti, eivätkä ne saa olla hajallaan eri puolilla verkkosivustoja niin, ettei kuluttaja saa niitä vaivatta yhtenä kokonaisuutena. Esimerkiksi luoton kuukausierän suuruutta ei saa nostaa esiin, jos muut vaaditut tiedot olisi piilotettava linkin tai pop-up-ikkunan taakse tilarajoitteiden vuoksi.

  • Mahdolliset vakuudet ja niitä koskevat ehdot

   Kuluttajalle on kerrottava, jos häneltä vaaditaan vakuuksia (esimerkiksi katevaraus maksukortilta). Lisäksi on ilmoitettava vakuuksia koskevat ehdot.


  • Maksuviivästykset

   Jos kuluttaja maksaa laskun myöhässä, häneltä voidaan periä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Nämä säännökset ovat pakottavaa oikeutta, eikä niistä voi kuluttajan vahingoksi sopia toisin. (Korkolaki 633/1982).

   Viivästyskoron määrä kuluttajasuhteessa riippuu Euroopan keskuspankin puolivuosittain määrittämästä viitekorosta. Kuluttajasuhteessa viivästyskorko on suuruudeltaan edellä mainittu viitekorko lisättynä 7 prosenttiyksiköllä. Jos velalle sovittu juokseva korko on tätä korkeampi, peritään kuitenkin samaa korkoa myös viivästyneelle erälle.