• 5. Peruut­tamis­oikeus ja palaut­taminen

  • Peruuttamisoikeudesta ja palauttamisesta annettavat tiedot verkkokaupassa

   Kun kuluttajalla on peruuttamisoikeus, kerro

   ✔️ peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevat ehdot, määräajat ja tieto siitä, miten kuluttaja voi tehdä peruuttamisen.

   ✔️ tieto tilanteista, joissa peruuttamisoikeuden voi menettää.

   ✔️ tieto siitä, jos kuluttaja vastaa tavaroiden palauttamiskustannuksista. Lisäksi tieto palauttamiskustannusten määrästä, elleivät tavarat ole luonteensa vuoksi palautettavissa tavanomaisella tavalla postitse.

   ✔️ ohje peruuttamisilmoituksen tekemisestä ja anna peruuttamislomake.

   ✔️ Lisäksi, kun kyseessä muu kuin digitaalisen sisällön toimittamista koskeva palvelu, kerro tieto korvausvelvollisuudesta, jos kuluttaja peruuttaa palvelun, jonka suorittaminen on aloitettu kuluttajan pyynnöstä.

   Kun kuluttajalla ei ole peruuttamisoikeutta, kerro tieto peruuttamisoikeuden puuttumisesta.


   📝Seuraavassa diaesityksessä esitellään peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevat ehdot ja määräajat. Pääset eteenpäin esityksessä alhaalla olevan sinisen palkin avulla.   Peruuttamisoikeuden puuttuminen tai peruuttamisoikeuden menettäminen

   Et voi rajoittaa rajoittaa kuluttajan peruuttamisoikeutta muuten kuin kuluttajansuojalaissa mainituilla perusteilla. Esimerkiksi sopimusehdoilla ei voi rajata peruuttamisoikeutta siitä syystä, että tuote on alennusmyynnissä tai II-laatua.

   Kerro kuluttajalle,

   ✔️ jos hänellä ei ole peruuttamisoikeutta lainkaan tai

   ✔️ jos hän voi menettää peruuttamisoikeuden tietyissä tilanteissa. Esimerkiksi myytäessä kuluttajalle sinetöityä tietokoneohjelmaa kuluttajalle pitää kertoa, että sinetin avaaminen johtaa peruuttamisoikeuden menettämiseen.


  • Palauttamiskustannukset

   palautus

   Kerro kuluttajalle, jos hän vastaa tavaroiden palauttamiskustannuksista.

   Ilmoita myös palauttamiskustannusten määrästä, jos tavarat eivät luonteensa vuoksi ole palautettavissa tavanomaisella tavalla postitse – esimerkiksi tavara edellyttää kokonsa tai painonsa takia postin erilliskäsittelyä tai erityiskuljetusta. Näissä tilanteissa riittää, että nimeät yhden kuljetusliikkeen ja yhden hinnan tavaroiden palauttamiselle.

   ❗ Kuluttajan ei tarvitse maksaa palautuskustannuksia, jos et ole kertonut siitä, että kuluttajan on vastattava kustannuksista sekä tietoa palautuskustannusten määrästä, jos tavarat eivät ole palautettavissa tavanomaisella tavalla postitse

  • Peruuttamisilmoitus ja peruuttamislomake


   Verkkokauppiaan vastuulla on kertoa ja antaa ohjeet kuluttajalle siitä, miten tilaus perutaan.

   📝 Katso alla olevista ✔️-merkeistä mitä peruuttamiseen liittyen tulee huomioida ja kertoa kuluttajalle.   📖 Katso tästä esimerkki peruuttamislomakkeesta.

  • Kuluttajan korvausvelvollisuus suoritetusta palvelusta (ei-digitaalista sisältöä koskeva palvelu)

   Palvelun suorittaminen voidaan aloittaa vahvistuksen toimittamisen jälkeen ennen peruuttamisajan päättymistä, jos kuluttaja on tehnyt tätä koskevan nimenomaisen pyynnön ja antanut hyväksyntänsä sille, että hänellä ei ole enää peruuttamisoikeutta sen jälkeen, palvelu on tehty kokonaisuudessaan.

   Vaikka palvelun suorittaminen olisi aloitettu peruuttamisaikana kuluttajan pyynnöstä, kuluttaja voi edelleen peruuttaa palvelun. Kuluttajan pitää kuitenkin maksaa elinkeinonharjoittajalle kohtuullinen korvaus käyttämästään palvelusta.

   Kohtuullisella korvauksella tarkoitetaan määrää, joka vastaa sitä suhteellista osuutta palvelun kokonaishinnasta, joka palvelusta on suoritettu ennen sopimuksen peruuttamista. Peruuttamisoikeutta ei sen sijaan ole, jos palvelu on kokonaan suoritettu ja kuluttajalle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta tällaisessa tilanteessa.

   Kuluttajan ei tarvitse maksaa peruuttamisaikana kokonaan tai osittain suoritetusta palvelusta, jos yritys on aloittanut palvelun suorittamisen peruuttamisaikana ilman kuluttajan suostumusta tai ei ole kertonut peruuttamiseen liittyvästä korvausvelvollisuudesta.


  • 📝 Palauttamisesta ja peruuttamisoikeudesta - kerrataan vielä!