• 3. Virhevastuu ja takuu

  • Ta­va­roi­ta sekä digitaalisia sisältöjä ja palveluja kos­ke­va vir­he­vas­tuu

   Kerro kuluttajalle, että myyjä vastaa tavaran sekä digitaalisia sisällön ja palvelun virheestä kuluttajansuojalain virhevastuuta koskevien säännösten perusteella. Riittävää on, että virhevastuusta kerrotaan yleisluonteisesti.


   myyjä5

   Takuu

   Takuu on myyjän tai muun tahon vapaaehtoisesti antama lisäetu, josta on kerrottava silloin, kun sitä tarjotaan kuluttajalle.

   ❗ Jos tuotteelle on annettu takuu, kerro ainakin sen voimassaoloajasta ja kattavuudesta.

   Selkeä tapa ilmoittaa takuun kattavuudesta ja muista takuuehdoista on esimerkiksi se, että tuotetietojen tai -kuvauksen yhteydessä on suora linkki myyjän, valmistajan tai maahantuojan antamiin takuuehtoihin.

   📝Kerrataan vielä virhevastuuseen ja takuuseen liittyviä asioita.