• Miten tiedois­ta kerro­taan verkko­kaupassa?

  • Verkkokaupan on annettava ostoprosessin aikana kuluttajalle useita laissa määriteltyjä tietoja. Videolla mainitut tiedot tulee kertoa verkkokaupan sivuilla niin, että ne ovat helposti löydettävissä ennen kuin kuluttaja tekee varsinaisen ostopäätöksen. Kuluttajat arvostavat sitä, että löytävät tietoa helposti ja vaivatta.

   Tähän alle on koottu tiivistetysti, mitä tietoja kuluttajalle on annettava verkkokaupassa ostoprosessin eri vaiheissa. Annettaviin tietoihin syvennytään vielä tarkemmin kurssin seuraavissa osioissa.

   📝 Katso video kaikista verkkosivun kävijöille tarjottavista tiedoista.
   💡 Tiedot kannattaa jäsentää selkeiksi kokonaisuuksiksi. Yleinen tapa onkin koota tietoja jokaiselta verkkosivulta löytyvään ala- tai yläbanneriin.

   💡 Tietojen kertominen yhtenä kokonaisuutena myös verkkokaupan sopimusehdoissa on suotavaa. Sopimusehtoihin johtava linkki on hyvä sijoittaa verkkokaupan sivuille niin, että kuluttaja löytää sopimusehdot helposti. Kuluttajan ostopäätöksen kannalta tärkeitä tietoja on annettava myös osana ostoprosessia tuotekohtaisissa tiedoissa  ja tilaussivulla (ostoskori).
    

  • 1. Tuotenäkymässä kuluttajalle annettavat tiedot 


   Verkkokaupan tuotekohtaisilla sivulla kuluttajalle on annettava tiedot

   ✔️tuotteen hinnasta, pääominaisuuksista sekä pitkäkestoisen sopimuksen kestosta ja päättämisestä
   ✔️takuusta (jos sellainen on)
   ✔️ luoton mainonnassa annettavat vakiotiedot (jos mainostat tuotteen maksamiseksi luottoa).

   ❗ Verkkokaupan on sijoitettava tiedot tuotekuvan läheisyyteen tai niin, että kuluttaja huomaa ne etsimättä.

    

   2. Tilausnäkymässä annettavat tiedot kuluttajalle

   📝 Tilausnäkymässä kuluttajalle on annettava seuraavat diaesityksessä mainitut tiedot. Pääset eteenpäin dioissa esityksen alareunassa olevan sinisen palkin avulla.


   Sopimusehtoihin kannattaa sisällyttää ennakkotiedot

   ✔️ yrityksestä ja asiakaspalvelusta
   ✔️ toimitusajoista ja toimituksesta
   ✔️ maksutavoista
   ✔️ tavaroita sekä digitaalisia sisältöjä ja palveluja koskevasta virhevastuusta ja takuusta
   ✔️ peruuttamisoikeudesta ja palauttamisesta
   ✔️ sopimusten irtisanomisesta
   ✔️ mahdollisista vakuuksista.

   💡 Liitä sopimusehdot esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

   1. Tilauspolulla on selkeä linkki sopimusehtoihin ja ruutu, joka kuluttajan täytyy rastittaa, ennen kuin hän pääsee etenemään tilauksen seuraavaan vaiheeseen.

   2. Kuluttaja ei pääse tekemään tilausta ennen kuin hän on avannut sopimusehdot.

   Mak­su­vel­vol­li­suu­den hy­väk­sy­mi­nen

   Tilausprosessin lopussa on varmistettava, että kuluttaja hyväksyy tilaukseen liittyvän maksuvelvollisuuden. Jos tilauksen tekeminen edellyttää painikkeen tai vastaavan toiminnon käyttöä, toiminto on merkittävä sanoilla ”tilaukseen sisältyy maksuvelvollisuus” tai muulla vastaavalla ilmauksella.

   Kyseessä voi olla esimerkiksi välittömästi tilauspainikkeen yhteydessä oleva näkymä, josta ilmenee selkeästi ja yksiselitteisesti tilattava tuote ja kaikki tilauksesta aiheutuvat kustannukset.


   3. Tilausvahvistuksessa annettavat tiedot

   Kuluttajalla on oikeus saada tilauksesta vahvistus. Yrityksen vastuulla on tarvittaessa näyttää, että vahvistus on toimitettu kuluttajalle. Vahvistus on toimitettava kuluttajalle kohtuullisessa ajassa sopimuksen tekemisestä viimeistään tavaroiden luovutusajankohtana ennen kuin palvelun suorittaminen aloitetaan.

   Vahvistuksessa on annettava samat tiedot kuin kuluttajalle on annettava ennen ostopäätöstä. Vahvistus on toimitettava kuluttajalle pysyvällä tavalla niin, ettei tietoja voida jälkikäteen muuttaa, esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen tai paperilla.

   Jos tiedot on toimitettu kuluttajalle jo aiemmin pysyvällä tavalla, tietoja ei tarvitse toimittaa vahvistusvaiheessa uudelleen. Tällöin kuluttajalla on kuitenkin oikeus saada vahvistus sopimuksen tekemisestä.

   Tilausvahvistuksessa on annettava tiedot
   ✔️ tuotteen hinnasta, pääominaisuuksista sekä sopimuksen kestosta ja päättämisestä
   👨‍🏫 yrityksestä ja asiakaspalvelusta
   ✔️ peruuttamisoikeudesta ja palauttamisesta
   ⌚ toimitusajoista ja toimituksesta
   ✔️ tavaroita sekä digitaalisia sisältöjä ja palveluita koskevasta virhevastuusta
   ✔️ takuusta (jos sellainen on)
   💳 maksutavoista
   ✔️ vakuuksista.

   Jos digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti aloitetaan ennen peruuttamisajan päättymistä, vahvistuksen tulee sisältää myös kuluttajan ennakkosuostumus ja hyväksyntä peruuttamisoikeuden menettämisestä. 
   ❗ Jos kuluttaja tekee tilauksen yhteydessä luottosopimuksen, sopimus on tehtävä kirjallisesti ja annettava se kuluttajalle pysyvällä tavalla.