Aiheen kuvaus

 • Ku­lut­ta­jal­le an­net­ta­vat tie­dot ja nii­den esit­tä­mi­nen verk­ko­kau­pas­sa − osa 2

  Verkkokauppasivuston toteutuksessa on otettava huomioon yrityksen tiedonantovelvollisuus. Tällä kurssille annettavat ohjeet on suunniteltu yleisimpiin tilanteisiin, joissa verkkokauppiaan pitää arvioida, mitä tietoja kuluttajalle on missäkin vaiheessa annettava. Vaikka verkkokauppias voi päättää verkkosivustonsa ja ostoprosessinsa toteuttamistavasta, sen on huolehdittava siitä, että ennakkotiedot esitetään laissa vaaditulla tavalla, eli selkeästi ja ymmärrettävästi. Verkkokaupan on myös pystyttävä näyttämään toteen, että tiedot on annettu kuluttajille.

  Kurssi on tarkoitettu verkkokauppiaille sekä verkkokauppaa perustaville yrittäjille ja elinkeinoharjoittajille.

   

  💡 Suosittelemme, että ennen tätä kurssia opiskelet kurssin Verkkokaupan tiedonantovelvoitteet - osa 1.

   

  ⌚ Osioiden opiskelu kestää 5–20 minuuttia. 

  ❗   Kurssin sisällöissä ja ohjeissa on huomioitu myös 1.1.2023 voimaan tulleet uudet kuluttajansuojalain vaatimukset, jotka koskevat mm. yhteystietojen antamista.

  Kurssiaineistot ja annettavat ohjeet eivät kata kaikkia mahdollisia verkkokaupan toteutustapoja ja siksi niistä ei välttämättä saa yksiselitteistä vastausta jokaiseen tapaukseen.