• Mikä on yrityk­sen tiedon­antovelvol­lisuus?

  • Verkkokaupan on annettava ostoprosessin aikana kuluttajalle useita laissa määriteltyjä tietoja

   Verkkokaupan on annettava ostoprosessin aikana kuluttajalle useita laissa määriteltyjä tietoja. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi verkkokaupan yhteystiedot ja tiedot peruuttamisoikeudesta. Kaikki ennakkotiedot on annettava ennen sopimuksen tekemistä, eli ennen kuin kuluttaja tekee tilauksen.


   Verkkokauppa

   Lainsäädäntö ohjeistaa tietojen antoa, vaihetta ja paikkaa 

   Lainsäädännössä on vain osaan annettavista tiedoista määritelty se, missä paikassa ja vaiheessa tiedot on annettava. Kuluttaja-asiamies on linjannut tietojen esittämistä myös ratkaisukäytännössään.

   ✔️ Osa tiedoista on sellaisia, että ne on annettava tietyssä kohtaa ostoprosessia. Esimerkiksi juuri ennen tilauksen tekemistä on annettava ostopäätöksen kannalta kaikkein tärkeimmät tiedot.

   ✔️ Tuotekohtaisissa tiedoissa on myös annettava olennaisia tietoja ostettavasta tavarasta tai palvelusta.

   Kuluttajan asiointikokemuksen sujuvoittamiseksi ja verkkokaupan luotettavuuden lisäämiseksi verkkokaupan kannattaa panostaa tietojen löydettävyyteen. Ostoprosessin on myös oltava selkeä ja ennustettava. Kuluttajien on oltava selvillä siitä, missä vaiheessa prosessia he ovat ja mitä vaiheita on jäljellä.

   📝Alla tiivistetysti lain edellyttämät tiedot, joita verkkokaupassa tulee kertoa. Näitä asioita käsittelemme tarkemmin seuraavassa osiossa.
   ❗ Tällä kurssilla ei ole huomioitu tietosuojan asettamia vaatimuksia verkkokaupoille. Tietoa ja työkaluja tietosuojasta huolehtimiseen saa muun muassa GDPR2DSM – Tietosuojaosaamista pk-yrityksille -hankkeen verkkosivuilta  sekä tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.