Aiheen kuvaus

  • Askel 5

    Jälkimarkkinoin tai päätän asiakassuhteen -askeleella saat tietoa markkinoinnista ja asiakassuhteen hoitamisesta tuotteen tai palvelun elinkaaren loppuvaiheessa. Saat käsityksen siitä, millainen toiminta lisää asiakaspysyvyyttä.