• 4. Ylläpidän asiakas­suhdetta

  • Yrityksen vuorovaikutus kuluttajan kanssa jatkuu usein myös tuotteen tai palvelun myynnin jälkeen. Kyse voi olla sopimukseen liittyvästä vuorovaikutuksesta, asiakaspalvelusta tai asiakaspalautteisiin vastaamisesta. Asiakaskysymykset, asiakaspalaute, reklamaatiot ja maksujärjestelyjen hoitaminen ovat tavallisia asiakaspalvelussa hoidettavia asioita. Asiakaspalveluun kuuluu muun muassa se, että yritys antaa asiakkaalle tietoa kuluttajan oikeuksista. Esimerkiksi siitä, miten laskutusvirhe oikaistaan tai viallinen tavara hyvitetään. Asiakaspalveluun kuuluu myös valitusten käsittely kohtuullisessa ajassa. 

   📝Alla oleva diaesitys orientoi sinua asiakassuhteen ylläpitoon liittyvään kuluttajansuojaan. Näet edistymisesi ja pääset siirtymään eteenpäin dian alareunassa olevan sinisen palkin avulla.


  • Aina kaikki ei mene, miten sovittiin

   Suomessa toimii useita kuluttajaa ongelmatilanteissa auttavia organisaatioita, jotka myös myyjän on hyvä tuntea. Kuluttajansuojan toimijoita ovat muun muassa kuluttaja-asiamies ja kuluttajariitalautakunta. Kuluttajaviranomaiset käsittelevät erilaisia kuluttajansuojaan liittyviä asioita ja pyrkivät edistämään kuluttajien asemaa. Näiden lisäksi on olemassa muita kuluttajuuteen liittyvistä asioista vastaavia viranomaisia, esimerkiksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Ruokavirasto ja Tietosuojavaltuutettu. Jokaisella viranomaisella on omat tehtävänsä.

   📝Tutustu kuluttajaviranomaisiin ja organisaatioihin. Ota selvää, milloin myyjänä voit olla yhteydessä kuluttajaviranomaisiin ja missä tilanteissa voit hyödyntää niiden tarjoamaa neuvontaa?