• 2. Markki­noin

    Askel 2    Markkinoin-askeleella perehdyt, millaisia markkinointitapoja on olemassa ja mitä säädöksiä markkinointiin liittyy
    .