Aiheen kuvaus


 • Tervetuloa oppimaan myyjänvastuuta!

  Myyjänvastuun peruskurssi johdattelee sinut kuluttajansuojan perusteisiin ja auttaa hahmottamaan myyjänvastuun peruskäsitteet. Kurssi kattaa myynnin vaiheet ennen kauppaa, kaupan aikana ja kaupan jälkeen. Kurssilla tutustut myyjän toimintaympäristön eri toimijoihin rooleineen ja vastuineen. 

  Kurssi rakentuu viidestä askeleesta, jotka kuvaavat myyntiprosessin kokonaisuudessaan. Harjoituksia 📝 tekemällä opit kuluttajakaupan eri vaiheet ja sen, miten niissä kannattaa toimia. Saat käsitystä siitä, mitä kaupanteko on, kun toimitaan kuluttajan­suojalain­säädännön velvoitteiden mukaisesti. 

  Peruskurssin sisällön opiskeltuasi, voit jatkaa opiskelua ja syventää osaamistasi myyjänvastuun jatkokurssilla.

   

  Onnea matkaan kohti ammattitaitoa!