• 5. Päätän jatkosta

  • Tuote kuluu ja vanhenee, palvelu muuttuu ja kuluttajan tilanteet vaihtuvat. Tuotteen ja palvelun elinkaaren loppupäässä kuluttaja valitsee uudelleen ja on samalla jälkimarkkinoinnin kohteena. Kuluttaja arvioi kokemustensa perusteella esimerkiksi:

   • oliko tuote tai palvelu helposti saatavissa 
   • koettiinko sopijakumppani luotettavana
   • oliko palvelu toimiva
   • sisältyikö sopimukseen mahdollisuutta vaihtaa toimittajaa, jos siihen olisi ollut tarve?

   📝Alla oleva diaesitys esittelee, mitä tuotteen tai palvelun käytön jatkosta päätettäessä kannatta huomioida. Näet etenemisesi ja voit siirtyä diassa eteenpäin alareunassa olevan sinisen palkin avulla.
  • Mitä tapahtuu palvelun elinkaareen päässä?

   Digitaaliseen kuluttamiseen liittyy laitteita ja palveluita, jotka tarvitsevat päivityksiä. Palveluilla ja laitteilla on oma elinkaarensa. Kuluttaja tarvitsee tietoja ja taitoja tilanteisiin, joissa laitteeseen ei ole päivityksiä tai laite on kierrätettävä.

   📝Käännä kortit ja pohdi omia käyttämiäsi laitteita ja palveluita. Miten toimit eri tilanteissa?


  • 📝Kuluttajat toimivat myös itse jälkimarkkinoijina. Tunnistatko alla olevassa tehtävässä olevat tilanteet omasta arjestasi?

   📝Tee vielä alla oleva testi ja testaa tietosi!