• 4. Käytän, kulutan ja reagoin

  • Ostosten käyttö, maksuista huolehtiminen, reklamointi, sopimusten hallinnointi sekä palveluhävikin hillitseminen ovat yhteydessä kuluttajansuojaan, joten asiakassuhde ei pääty kaupan tekoon. Kuluttajalla on usein tarve vuorovaikutukseen yrityksen kanssa myös tuotteen tai palvelun ostamisen jälkeen.  Kyse voi olla esimerkiksi sopimukseen liittyvästä vuorovaikutuksesta, tiedon tarpeesta, palautteen antamisesta tai laskun eräpäivän siirtopyynnöstä. 

   📝Alla oleva diaesitys kertoo tyypillisistä kuluttajatilanteista tuotteen tai palvelun käytön aikana. Saat käsitystä, miten kannattaa toimia mahdollisissa ongelmatilanteissa. Voit seurata etenemistäsi  ja pääset siirtymään eteenpäin dian alareunassa olevan sinisen palkin avulla.
  • Aina kaikki ei mene, miten sovittiin

   Suomessa toimii useita kuluttajaa ongelmatilanteissa auttavia organisaatioita. Kuluttajansuojan toimijoita ovat muun muassa kuluttaja-asiamies ja kuluttajariitalautakunta. Kuluttajaviranomaiset käsittelevät erilaisia kuluttajansuojaan liittyviä asioita ja pyrkivät edistämään kuluttajien asemaa. Näiden lisäksi on olemassa vielä muitakin kuluttajuuteen liittyvistä asioista vastaavia viranomaisia, esimerkiksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Jokaisella viranomaisella on omat määritellyt tehtävänsä.

   📝Seuraavaksi lue tarkemmin kuluttajansuojan toimijoiden tehtävistä.