Ämnesdisposition

 •  

  Kom och lär dig om trendernas inverkan på konsumenternas beteende 


  Konsumenternas beteende styrs av många trender vars effekter syns i de vardagliga valen och sätten att konsumera. I en föränderlig kommersiell verksamhetsmiljö är det allt viktigare att förstå faktorer som påverkar konsumenternas beteende och köpbeslut.  

  På den här kursen berättar vi vilka trenderna är och hur olika trender uppstår. Dessutom lär du dig hur trenderna tar sig uttryck i konsumenternas beteende och varför trenderna är viktiga med tanke på konsumtionssamhällets utveckling. Kursen innehåller ett webbinarium och praktiska uppgifter som främjar inlärningen. 

  Vem är innehållet avsett för? 

  Kursen är avsedd för alla som är intresserade av konsumenttrender. Kursen lämpar sig också för undervisning på andra stadiet och högre nivå.  

  Helheten tar cirka 30–45 minuter i anspråk.