Aiheen kuvaus

 • Tule oppimaan trendien vaikutuksesta kuluttajien käyttäytymiseen


  Kuluttajien käyttäytymistä ohjaavat monet trendit, joiden vaikutukset näkyvät arkipäiväisissä kulutusvalinnoissa ja -tavoissa. Kuluttajien käyttäytymiseen ja ostopäätöksiin vaikuttavia tekijöitä on entistä tärkeämpi ymmärtää muuttuvassa kaupallisessa toimintaympäristössä. 

  Tällä kurssilla kerrotaan mitä trendit oikein ovat ja miten erilaiset trendit muodostuvat. Lisäksi opitaan miten trendit ilmenevät kuluttajien käyttäytymisessä ja miksi trendit ovat tärkeitä kulutusyhteiskunnan kehittymisen näkökulmasta. Kurssi sisältää webinaarin ja oppimista edistäviä harjoittelutehtäviä 📝.

  Kenelle sisältö on tarkoitettu?

  Kurssi on tarkoitettu kaikille kuluttajatrendeistä kiinnostuneille. Kurssi soveltuu myös toisen ja korkea-asteen opetukseen. Sisältö syventää "Olen kuluttaja" -askeleella opittua.

  Kokonaisuuden kesto on n. 30–45 minuuttia.