• Opetan ja ohjaan kuluttaja­taitoihin

  KKV kampuksen materiaalit on jäsennetty mukailemaan ostopolkua, jotta oppiminen olisi helpompaa. Tällä kurssilla saat tietoa siitä, miten yhdistät mallin luontevasti omaan opetukseesi. Ostopolkumalli on opetustapa, jonka tavoitteena on kehittää oppijoille kokonaisvaltaista käsitystä kuluttajuudesta ja ennen kaikkea ostamiseen liittyvistä oikeuksista ja vastuista.

  Kuluttajakasvatus on osa kestävään tulevaisuuteen tähtäävää yhteiskunnallista kasvatusta. Kuluttajakasvatuksen tavoitteena on saada aikaan osaamista, jolla kuluttaja selviytyy muuttuvilla markkinoilla ja eri elämäntilanteissa.

  • 📝Oman oppiaineesi opetussuunnitelmat määrittelevät opetuksen tavoitteet ja sisällöt. Aloita arvioimalla, mikä on sinun opetuksesi näkökulma. Tutustu kuluttajuuden opettamisen yleisimpiin näkökulmiin klikkaamalla✅ symbolia alla olevassa kuvassa.


  • 📝Alla olevassa diaesityksessä kerrotaan kuluttajataitojen opetuksesta. Tutki ja pohdi, milloin toimit kuluttajataitojen opettajana ja mitä mahdollisuuksia sinulla on vahvistaa oppijoiden kuluttajataitoja. Voit seurata etenemistäsi esityksessä ja siirtyä eteenpäin dian alareunassa olevan sinisen palkin avulla.


  • 📝Markkinoijat pyrkivät tuntemaan kuluttajan ostopolut, jotta osaisivat tavoittaa potentiaaliset ostajansa. Katso seuraava video, jossa esitellään ostopolku kuluttajan näkökulmasta. Pohdi, mitä hyötyä kuluttajalle on ostopolun vaiheiden tuntemisesta.
  • Määrittele ennen opetuksen suunnittelua mikä on oppilaiden iälle ja taitotasolle ajankohtaista, ja mikä on heidän kykynsä omaksua kuluttamiseen liittyvä tietoa.

   📝Katso seuraava video ja arvioi omaa ryhmääsi ja sen tarpeita.
    
  • Syvennä tietoa oppimisen edetessä

   Kuluttajansuojan periaatteita opittaessa on tärkeää tuntea kaupanteossa käytettävä kieli, käsitteet sekä toimintaympäristö. Samalla opitaan kuluttajan oikeuksista ja vastuista. Vähitellen voidaan oppia, miten kuluttajakaupan tilanteissa toimitaan sekä lopulta ymmärretään kokonaisuuksia ja opitaan soveltamaan ja ratkaisemaan ongelmia.

   Tieto rakentuu aiemmin opitun päälle ja se tekee oppimisesta jatkumon, joka kannattaa ottaa opetuksen suunnittelun työkaluksi.


  • 📝Tutki, miten tieto syvenee ja tiedon tasot saavutetaan.

   Ikäkaudet  • Miten sinä opetat kuluttajataitoja?

   📝Lue seuraava kirja opetuksen tavoitteiden ja sisältöjen syventämisestä ikäkausittain ja kehitystason mukaan. Pohdi, mitä esimerkkejä ja ilmiöitä voit käyttää omille oppijoillesi opetuksessasi.  • 📝Hyödynnä ja sovella opetuksessasi alla olevaa valmista opetusaineistoa. Mukavia opetushetkiä.
  • Jatka opiskelua ja siirry seuraavaan osioon, Valitsen opetusaineistoja ja ohjaan kuluttajan monilukutaitoon.