Aiheen kuvaus

  •  

     

    KKV Kampuksen materiaalit on jäsennetty mukailemaan ostopolkua, jotta oppiminen olisi helpompaa. Tällä kurssilla saat tietoa siitä, miten yhdistät mallin luontevasti omaan opetukseesi. Ostopolkumalli on opetustapa, jonka tavoitteena on kehittää oppijoille kokonaisvaltaista käsitystä kuluttajuudesta ja ennen kaikkea ostamiseen liittyvistä oikeuksista ja vastuista.

    Kuluttajakasvatus on osa kestävään tulevaisuuteen tähtäävää yhteiskunnallista kasvatusta. Kuluttajakasvatuksen tavoitteena on saada aikaan osaamista, jolla kuluttaja selviytyy muuttuvilla markkinoilla ja eri elämäntilanteissa.