Ämnesdisposition

  •  

    Välkommen att fördjupa dina kunskaper om undervisning i konsumentskydd. På kurserna i det här avsnittet utvecklar du dina färdigheter och din egen elevgrupps behov samt valet av innehåll som är kopplat till konsumenträttigheter enligt ålder och utvecklingsnivå.


    Vem är innehållet avsett för?
    Kursen är avsedd för lärarstuderande och fortbildning för lärare.

    ⌚ Helheten tar cirka 60–90 minuter att genomföra.