Aiheen kuvaus

  • Kuluttajan roolissa eri ostotilanteissa


    Käsitettä kuluttaja tarvitaan määrittämään arjessa toimivan yksilön oikeuksia ja vastuita. Kuluttajan oikeuksia voi hahmottaa ja käyttää vain, jos tuntee kuluttajan käsitteen.

    Kuluttajansuojalaissa kuluttajana pidetään luonnollista henkilöä, joka hankkii kulutushyödykkeen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten. Luonnollisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka harjoittaa yritystoimintaa omalla nimellään tai rekisteröidyllä toiminimellä. 

    Kuluttajataitoja tarvitaan, kun tekee kaupan eli sopimuksen yrityksen kanssa. Käsitteen kautta voidaan määritellä myös kuluttajan oikeudet ja vastuut.

    📝Alla oleva diaesitys ohjaa sinua opiskelemaan kuluttajuuden toimintaympäristöä ja havainnoimaan miten kuluttajana toimit eri tilanteissa. Näet edistymisesi ja pääset siirtymään eteenpäin dian alareunassa olevan sinisen palkin avulla.