Aiheen kuvaus

  • 4. Käytän, kulutan ja reagoin

    Käytän, kulutan ja reagoin -askeleella keskitytään tilanteisiin, joita tulee eteen ostamisen jälkeen. Oppijat saavat käsityksen siitä, kuinka toimia virhe- ja viivästystilanteissa, ja mitä tehdä, kun tuote tai palvelu ei vastaa sovittua tai saa virheellisen laskun. Oppijoita rohkaistaan ottamaan selvää omista oikeuksistaan ja hakemaan apua riitatilanteisiin kartuttamalla tietoutta kuluttajaoikeuksista ja -vastuista.