Aiheen kuvaus

  • 3. Teen kauppoja

    Kolmannella Ostopolun askeleella käsitellään kaupantekoa. Oppijoita motivoidaan havainnoimaan rahankäyttö- ja maksutilanteita sekä tekemään taloudenhallinnan kannalta kestäviä valintoja. Lisäksi perehdytetään oppijoita erilaisiin kaupankäynnin sopimuksiin ja sopimusten sitovuuteen. Opetuksessa autetaan oppijoita hahmottamaan heidän oikeutensa kaupankäynnissä sekä toimimaan vastuiden velvoittamalla tavalla.