• Olen kuluttaja


    Ensimmäinen teema ”Olen kuluttaja” auttaa oppilasta ymmärtämään omaa toimijuuttaan kuluttajana. Ostopolun ensimmäisellä askeleella pohditaan kuluttajan roolia ja toimintaympäristöä. Samalla kehitetään kykyä hahmottaa kuluttamisessa vaikuttavia tunteita, arvoja ja asenteita. Oppijaa autetaan voimaantumaan oikeutensa ja vastuunsa tuntevaksi kuluttajaksi.