Aiheen kuvaus

  • Askel 5: Jälkimarkkinoin tai päätän asiakassuhteen

    Näiden tehtävien avulla autat oppijaa hahmottamaan, miten myyjän roolissa toimitaan kuluttajansuojan säädösten mukaisesti, kun pyritään pitämään kiinni hyvistä asiakassuhteista ja keräämään tietoa uutta markkinointikierrosta varten.