Aiheen kuvaus

  • Askel 4: Ylläpidän asiakassuhdetta

    Näiden tehtävien avulla ohjaat oppijaa ylläpitämään asiakassuhdetta myyjänvastuun mukaisesti. Tässä polun vaiheessa eli tuotteen tai palvelun käytön aikana tulee ilmi se, miten hyvin polkujen aiemmat vaiheet ovat onnistuneet. Myyjän on reagoitava erilaisiin reklamaatio-, asiakaspalaute-, huolto- ja tukitilanteisiin. Seuraavat askeleet johdattelevat tutustumaan asiakaspalvelun, asiakaspalautteiden ja reklamaatioiden hyviin käytänteisiin ja soveltamaan niitä osana omaa liiketoimintaa.