Aiheen kuvaus

  • Askel 3: Teen kauppoja

    Näiden tehtävien avulla ohjaat oppijaa kaupan teon vaiheen keskeisiin opittaviin teemoihin. Myyjän ja ostajan kannalta kauppa on aina sopimus, jota kumpikaan ei noin vain voi muuttaa. Sopimus tehdään aina niiden tietojen varassa, joita myyjä antaa. Myyntitilanteessa kerrotaan hinnasta, tuotteesta, toimituksesta ja sopimuksen kestosta, esimerkiksi onko kyseessä määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva sopimus, sekä muista ehdoista. Nämä ovat tietoja, joita virhe- tai riitatilanteissa katsotaan ja arvioidaan. 

    Myyjällä on tiedonantovelvollisuus, joka alkaa markkinoinnissa ja jatkuu ostotilanteessa sekä koko asiakassuhteen aikana. Kun myyjä hoitaa tiedonantovelvollisuutensa, ostaja saa totuudenmukaisen käsityksen siitä, mitä on ostamassa ja mihin on sitoutumassa. Myyjän osaamiseen kuuluvat muun muassa kivijalkakaupan ja verkkomyynnin erityispiirteet, ja myös niihin liittyvät erilaiset sopimukset ja maksutavat on hallittava.