Aiheen kuvaus

  • Askel 1: Toimin yrityksessä

    Tehtävien avulla autat oppijaa tunnistamamaan omaa roolia yrittäjänä sekä havainnoimaan omaa toimintaa ohjaavia tekijöitä. Tehtävien avulla opitaan elinkeinonharjoittajan vastuusta suhteessa kuluttajaan ja siihen liittyvää lainsäädäntöä, opitaan työelämässä tarvittavia taitoja sekä tutustutaan tuotteen tai palvelun myyntiprosessiin liittyviin asioihin.