Ämnesdisposition • Välkommen att lära dig grunderna i fungerande kundservice! 

  SäljaransvarsstigenAtt ordna en fungerande kundservice är både utgångspunkten för en god kundrelation och viktigt för att företagen ska kunna uppfylla sina skyldigheter. Eftersom näringsidkaren måste se till att konsumenten effektivt kan utöva sina rättigheter i sitt kundförhållande, ska kundservicen fungera smidigt.   

  På den här kursen berättar vi vad en fungerande kundservice innebär och vad som ska beaktas när den ordnas. Målet med kursen är att främja kunskaperna hos företagare och de som arbetar med kundserviceuppgifter  om de grundläggande kraven på kundservice, spelreglerna för ordnande av kundservice och praxis som styr till god kundservice. 

  Vem är innehållet avsett för? 

  Kursen är avsedd för alla näringsidkare. Kursen lämpar sig också för undervisning på andra stadiet och högre nivå.  
  Kursen innehåller läsbart material och praktikuppgifter som främjar inlärningen 📝. 

  ⌚Helheten tar cirka 30-45 minuter att genomföra.