Ämnesdisposition

 •  

  Information till konsumenten och presentation av den i webbutiken – del 2 

  S'ljaransvarsstigenVid genomförandet av en webbplats för en webbutik ska företagets informationsskyldighet beaktas. Anvisningar på denna kurs är utformade för de vanligaste situationerna där en näthandlare måste bedöma vilken information konsumenten ska ges i de olika skedena. Även om näthandlaren kan besluta hur hens webbplats och köpprocess ska genomföras, måste hen se till att förhandsinformationen presenteras på det sätt som lagen kräver, dvs. på ett tydligt och begripligt sätt. Webbutiken måste också kunna bevisa att informationen har getts till konsumenterna. 

  Kursen är avsedd för näthandlare samt företagare och näringsidkare som grundar näthandel. 

   

  💡 Vi rekommenderar att du före denna kurs studerar kursen Näthandelns informationsskyldigheter - del 1. 

   

  ⌚ Avsnitten tar 5–20 minuter att genomföra.  

   

  ❗   I kursens innehåll och anvisningar har man också beaktat de nya kraven i konsumentskyddslagen som träder i kraft den 1 januari 2023 och som gäller bland annat lämnande av kontaktuppgifter. 

  Kursmaterialet och anvisningarna omfattar inte alla möjliga sätt att genomföra näthandel och därför får man inte nödvändigtvis ett entydigt svar i varje enskilt fall.