•  
    

  Hur skyldigheterna i konsumentlagstiftningen uppfylls vid webbutiker


  SäljaransvarsstigenKursen är avsedd för näthandlare samt företagare och näringsidkare som grundar näthandel. Vid genomförandet av en webbplats för en webbutik ska företagets informationsskyldighet beaktas. Dessa anvisningar är utformade för de vanligaste situationerna där en näthandlare måste bedöma vilken information konsumenten ska ges i de olika skedena. 

  Även om näthandlaren kan besluta hur hens webbplats och köpprocess ska genomföras, måste hen se till att förhandsinformationen presenteras på det sätt som lagen kräver, dvs. på ett tydligt och begripligt sätt. Webbutiken måste också kunna bevisa att informationen har getts till konsumenterna. 
   
  Syftet med anvisningarna från kursen är att 
  • hjälpa webbutikerna att säkerställa att de lagstadgade uppgifterna om beställningen har getts till konsumenten 
  • minska antalet reklamationer som beror på bristfällig information 
  • öka förtroendet för webbutikerna. 
   
  Kurshelhetens innehåll 

  Kurshelheten innehåller två delar: 
  📖 Näthandelns informationsskyldigheter – del 1: Skyldighet att lämna uppgifter vid näthandel 
  📖 Näthandelns informationsskyldigheter – del 2: Information till konsumenten och hur den presenteras i webbutiken 

  ⌚ Del 1 tar cirka 10–20 minuter att genomföra.  
   
  ❗ I kursens innehåll och anvisningar har man också beaktat de nya kraven i konsumentskyddslagen som trädde i kraft den 1 januari 2023 och som gäller bland annat lämnande av kontaktuppgifter. 

  Kursmaterialet och anvisningarna omfattar inte alla möjliga sätt att genomföra näthandel och därför får man inte nödvändigtvis ett entydigt svar i varje enskilt fall. 

   

 • Vad är företagets informationsskyldighet?

 • Hur ges uppgifterna i webbutiken?

 • Bakgrundsmaterial