• 1. Olen kuluttaja

  • Kuluttaja tarkoittaa ihmistä, joka ostaa ja käyttää jotakin tavaraa tai palvelua yksityiseen käyttöönsä. Kuluttajansuojalaki suojaa ihmisiä, jos tavaran myyjä esimerkiksi mainostaa tavaraa harhaanjohtavasti tai tavarassa on jokin vika.

   📝Alla olevassa diaesityksessä kerrotaan kuluttajuuden peruskäsitteistä. Tutki ja pohdi, milloin toimit kuluttajana sekä mitä oikeuksia ja vastuita sinulla on. Voit seurata etenemistäsi esityksessä ja siirtyä eteenpäin dian alareunassa olevan sinisen palkin avulla.


  • Ostopaikat tutuiksi

   Seuraavassa harjoituksessa tutustutaan eri ostopaikkoihin ja tarkastellaan niitä kuluttajansuojan näkökulmasta. Kuluttaja voi ostaa tuotteita, palveluita tai niiden yhdistelmiä joko perinteisessä kivijalkakaupassa, puhelinmyynnissä, kotimyyntinä tai verkossa. Mitä eroa näillä on? 

   📝Tutustu ostopaikkoihin kääntökorttien avulla:


  • Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tunteet ja ajattelun vinoumat

   Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tunteet ja ajattelun vinoumat, joita hyödynnetään kuluttajille suunnatussa kaupallisessa viestinnässä. 

   Ajattelumme on monella tavoin kaukana rationaalisesta, vaikka emme itse sitä huomaa. Voimme hahmottaa ja painottaa havaintojamme, tulkintojamme ja soveltaa tarjottua tietoa siten, että teemme itsellemme tai ympäristöllemme epäedullisen ostopäätöksen.  

   Tavat, joilla olemme epärationaalisia, ovat kuitenkin ihmisille yhteisiä. Näitä tyypillisiä ajattelutapoja kutsutaan kognitiivisiksi eli ajattelun vinoumiksi. Kognitiivisten vinoumien ymmärtäminen on olennainen osa ostamisen ja myymisen taitoa.

   📝Tutustu kognitiivisiin vinoumiin seuraavien kääntökorttien avulla, pohdi samalla käytännön kulutustilanteita, joissa vinouma esiintyy: