Ämnesdisposition

 •  

    

   

   

  Välkommen att lära dig om konsumentskydd!

  KonsumtionsstigenPå grundkursen Köparens steg får du en uppfattning om konsumentens köpstig och bekantar dig med konsumentskyddet. Kursen omfattar faserna före, under och efter ett köp.

  Genom att göra övningar får du färdigheter att se ett köp som en helhet. Du lär dig faserna i konsumenthandeln och skaffar dig grundläggande kunskaper i hur det lönar sig att agera som konsument under de olika faserna. Du får en uppfattning om vad konsumentskyddslagstiftningen och dess skyldigheter innebär.

  Vi rekommenderar att du studerar kursens fem steg i ordningsföljd. När du har gjort övningarna i grundkursen kan du gå vidare till fortsättningskursen.

  Lycka till!