Ämnesdisposition

The section Pimeät käytännöt tutuksi is not currently available.
 • Mörka mönster och deras inverkan på konsumentens val

  Välkommen att lära dig vad som menas med mörka mönster och hur de kan påverka konsumentens val. Det är viktigt att vara medveten om och identifiera förekomsten av designlösningar som styr användaren, det vill säga så kallad mörka mönster (dark patterns), eftersom de påverkar konsumentens val. 

  Mörka mönster kan vara vilken metod som helst för att planera en webbplats, en mobilapp eller något annat användargränssnitt som skapats med metoder som får användaren att göra något som han eller hon inte hade för avsikt att göra. 

  Mörka mönster har blivit allt synligare och har antagit olika former. Huruvida det är en laglig eller lagstridig verksamhet enligt konsumentskyddslagstiftningen varierar.

  Vem är innehållet avsett för?
  Den här kursen är avsedd för alla som vill fördjupa sin förståelse för mörka mönster. Kursen innehåller förutom material som ska läsas även övningsuppgifter 📝.
  ⌚Kursen tar cirka 20–30 minuter att genomföra.
  OBS! De exempel på mörka mönster som presenteras på kursen täcker inte alla möjliga mörka mönster.