Ämnesdisposition

The section Ku­lu­tus­pää­tös is not currently available.
 •  

  Konsumtionsstigen steg 1: Jag är konsumentPå den här kursen lär du dig förstå vad som styr konsumenterna i valsituationer samt bekantar dig med miljöer där konsumenterna fattar beslut. Du lär dig också grundläggande begrepp och lagbundenheter i anslutning till konsumentbeteendet.  

  Efter genomförd kurs 

  • du vet vad som avses med urvalsarkitektur 
  • du känner till principerna och beteendemodellerna för konsumentens beslutsfattande 
  • du har beredskap att upptäcka situationer där man styr och strävar efter att ändra konsumentbeteendet 

  Vem är innehållet avsett för? 
  Innehållet lämpar sig för alla konsumenter som är intresserade av konsumentbeteende. Denna kurs fördjupar innehållet i steget "Jag är konsument" i kursen "Köparens steg, grundkurs" och stöder studierna i kursen "Lärarens milstolpar för undervisning i konsumentskydd". Kursen lämpar sig som basinformation för dem som arbetar med undervisning, handledning och rådgivning. 

  Kursen innehåller övningsuppgifter, videomaterial och läsbart material. 

  ⌚ Helheten tar cirka 20–30 minuter att genomföra.